Veelgestelde vragen

Vindt u uw vragen niet op deze pagina? Neem contact op via het contactformulier of bel 013 - 467 04 00.

Welke typen subsidie bestaan er?

Subsidies vergoeden (een deel van) de kosten die uw onderneming maakt voor een project. De bijdrage kan tijdens de uitvoering van een project uitbetaald worden en/of na afloop. Tussentijdse uitbetalingen zijn veelal mogelijk.

Fiscale regelingen ondersteunen uw onderneming door u te laten besparen op belastinguitgaven. Ze leveren dus een belastingvoordeel op. Vaak worden fiscale tegemoetkomingen ook subsidies genoemd.

Daarnaast zijn er speciale financieringsinstrumenten waarbij overheidsregelingen het voor een bank aantrekkelijk maken om leningen te verstrekken die onder normale condities nooit zouden zijn gegeven. Bijvoorbeeld door de overheid borg te laten staan voor uw lening. De instrumenten vanuit de (semi-)overheid die zich richten op financiering in plaats van op subsidiëring zullen de komende jaren alleen maar toenemen.

Waar liggen mijn subsidiekansen?

Om te bepalen waar uw kansen liggen, kijkt u naar uw sector en uw bedrijfsactiviteiten. De meeste subsidies in Nederland zijn gericht op MKB bedrijven met eigen productie (het industriële MKB) en innovatieve ondernemingen in het algemeen.

Technische innovaties leveren meer subsidiekansen op dan commerciële innovaties zoals een nieuw marketingidee. Innovatieve (productie)bedrijven komen namelijk in aanraking met vele subsidiegevoelige thema’s zoals investeren, innovatie, milieu- en energiebesparingen, export, opleiding en scholing.

Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor innovatieve product-, proces- en softwareontwikkeling tot aan het moment van marktintroductie. In de visie van de overheid moet het product of dienst dan gereed zijn om door de markt opgepikt te worden en zichzelf te bedruipen.

Sectoren als groothandel, detailhandel en zakelijke dienstverlening hebben minder kansen. Kansen zijn dan vaak beperkt tot thema’s als opstart van export, arbeid en scholing en specifieke milieu- en/of energie-investeringen bij (nieuw)bouw.

Subsidiekansen worden uiteindelijk bepaald door de geplande (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. Begin met de vraag: Waar gaat in de komende tijd precies mijn tijd, geld en energie in zitten? Deze vraag is bepalend voor uw subsidiekansen op de verschillende thema’s.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Voor iedere subsidie zijn er specifieke voorwaarden voor het indienen van een aanvraag. De ene bestaat enkel uit het invullen van een aanvraagformulier, terwijl bij een andere een projectplan en begroting aanvullende onderdelen zijn. In de meest voorkomende gevallen geldt: hoe hoger het gevraagde subsidiebedrag, hoe gedetailleerder en uitgebreider de onderbouwing dient te zijn.

De meeste subsidieverstrekkers stellen voorwaarden beschikbaar via wet- en regelgeving en via hun eigen website. Hier kun je dan ook de benodigde formulieren en documenten terugvinden. Voorbeelden van bekende subsidieverstrekkers zijn: AgentschapNL, Agentschap SZW, Provincies, Gemeenten en de Europese Commissie.

Het aanvraagformulier (en eventuele bijlagen, zoals een projectplan of begroting) dient u binnen de indientermijn van de subsidieregeling in bij de subsidieverstrekker. De indientermijn verschilt per regeling. Levert u niet op tijd uw aanvraag in, dan kan deze niet in behandeling worden genomen. Indienen kan per post, maar in veel gevallen ook digitaal!
 

Wat is de doorlooptijd van een subsidieaanvraag?

De duur van het aanvraagproces is afhankelijk van de regeling en de omvang van het subsidiebudget. De gemiddelde doorlooptijd  van schrijven van een aanvraag tot aan de ontvangst van het besluit is vier tot zes maanden. Het is van belang om voor u het aanvraagtraject ingaat de doorlooptijden van een regeling in kaart te brengen.

Welke subsidieprocedures zijn gebruikelijk?

Over het algemeen zijn er drie typen beoordelingsprocedures rond subsidieaanvragen.

Open einde: elke aanvrager die voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking voor een bijdrage. Een voorbeeld hiervan is de WBSO.

Tenderregeling: de projecten die het beste scoren op de beoordelingscriteria krijgen geld. Deze procedure wordt veel toegepast bij thematische subsidieregelingen of subsidieregelingen voor bepaalde doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is het PSI.


Wie het eerst komt, het eerst maalt: bij deze procedure is het van belang om kort na de openstelling van de regeling de aanvraag in te dienen, omdat er in veel gevallen slechts een beperkt budget is dat naar verwachting snel uitgeput zal raken. Een voorbeeld hiervan is de MIT regeling.

Hoe optimaliseer ik mijn subsidieaanvragen?

Het aanvragen van subsidies vereist goede timing, een strakke planning en geduld.

Subsidieregelingen worden door het hele jaar heen aangepast en geactualiseerd. Nieuw beleid, nieuwe inzichten, prioriteiten en beschikbare financiën zijn bepalend voor het vaststellen van actuele kansen. Welke regelingen zijn geopend? Zijn er nieuwe regelingen bijgekomen? Zijn er nieuwe voorwaarden?

Subsidies worden in de regel nooit met terugwerkende kracht verstrekt. Het is dus van belang om uw aanvraag te doen voor uw verplichtingen aangaat zoals het tekenen van een opdrachtbevestiging. De uitzondering bevestigt hier de regel: enkele fiscale regelingen op het terrein van milieu- en energie-investeringen (de EIA en de VAMIL/MIA) kunnen beperkt met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

Omdat het aanvragen van subsidies een tijdrovende bezigheid is die bovendien een brede kennis over het actuele aanbod vereist, kiezen veel ondernemers voor het inschakelen van subsidieadviseurs voor het vinden van subsidiekansen en/of voor het uitvoeren en begeleiden van aanvraagprocedures.

Meer vragen?

Stel uw vraag via ons contactformulier

Stel uw vraag via ons contactformulier

Bel ons

013 - 467 04 00

Openingstijden