VAMIL en MIA

Belastingplichtige ondernemingen die in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren komen in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding. Dit gebeurt via de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en via de Milieu-investeringsaftrek (MIA).Ondernemers kunnen deze investeringen willekeurig, op elk gewenst moment, afschrijven van de fiscale winst (bijvoorbeeld in plaats van 5 jaren in 1 jaar). Bovendien kunnen ze via de MIA-regeling in aanmerking komen voor een extra investeringsaftrek.

Welke activiteiten komen voor subsidie in aanmerking?

Alleen innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op een zgn. milieulijst komen in aanmerking voor de VAMIL- en/of  de MIA-regeling. Op de milieulijst 2017 staan circa 360 bedrijfsmiddelen omschreven. Deze zijn ingedeeld in de categorieën duurzame productiemiddelen, klimaatverandering, luchtverontreiniging, overlast en gezondheid, mobiele werktuigen en transportmiddelen, externe veiligheid en preventieve voorzieningen, biodiversiteit en natuurlijke omgeving, grondstoffenbesparing en hergebruik en ten slotte afvalstromen.

Aanschafkosten, voortbrengingskosten en aanpassingskosten komen in aanmerking voor deze regeling.

Hoe hoog is de bijdrage?

De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering af te schrijven. Het is mogelijk om een investering in het eerste jaar van aanschaf al voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Via de MIA-regeling komen een aantal bedrijfsmiddelen die op deze milieulijst staan, voor een extra investeringsaftrek in aanmerking. Dit betekent een extra aftrekmogelijkheid op de fiscale winst, die boven op de fiscale aftrekmogelijkheid van de VAMIL komt. Het aftrekpercentage kan 13,5%, 27% of 36% bedragen.

Wat houden de regelingen in?

Belastingplichtige ondernemingen die in  milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren, kunnen via de VAMIL- en de MIA-regeling in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding. Doel van deze regelingen is het stimuleren van innovatieve milieuvriendelijke investeringen. Ondernemers kunnen deze investeringen willekeurig, op elk gewenst moment, afschrijven van de fiscale winst (bijvoorbeeld in plaats van 5 jaren in 1 jaar).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel/voorziening op de milieulijst voorkomt. Op deze lijst wordt het bedrijfsmiddel nader omschreven: waarvoor is het bestemd en uit welke onderdelen dient het te bestaan? In totaal staan er 310 bedrijfsmiddelen op deze lijst. Deze zijn ingedeeld in de volgende 6 milieuthema’s:

 • Grondstoffen en afval
 • Voedselvoorziening en landbouwproductie
 • Mobiliteit
 • Klimaat en lucht
 • Ruimtegebruik
 • Bebouwde omgeving
   

Hoe hoog is de bijdrage?

De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering willekeurig af te schrijven. Het is mogelijk om een investering in het eerste jaar van aanschaf al voor 75% af te schrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk ontstaat hierdoor zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Via de MIA-regeling komen een aantal bedrijfsmiddelen die op deze milieulijst staan, voor een extra investeringsaftrek in aanmerking. De aftrekpercentages voor de MIA-regeling bedragen 13,5%, 27% en 36%. Dit betekent een extra aftrekmogelijkheid op de fiscale winst, die bovenop de fiscale aftrekmogelijkheid van de VAMIL komt.

De volgende kosten komen voor de VAMIL en MIA in aanmerking:

 • Aanschafkosten: hieronder vallen de kosten die bij derden zijn gemaakt, bijvoorbeeld de aankoopsom en de montagekosten;
 • Voortbrengingskosten: dit zijn de kosten die gemaakt worden als een bedrijfsmiddel binnen de eigen onderneming wordt vervaardigd, bijvoorbeeld de arbeidskosten van een werknemer die een in delen geleverde machine in elkaar zet;
 • Aanpassingskosten en/of nieuwe toegevoegde onderdelen: Deze kosten komen uitsluitend in aanmerking als het aangepaste bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de milieulijst ;

 

Onderhoudskosten komen niet in aanmerking. Bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag lager is dan € 2.500,- komen tevens niet in aanmerking voor de VAMIL/MIA.

Hoe verloopt het aanvraagtraject?

Algemeen geldt dat u binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel, een melding voor MIAVamil in moet dienen. Het 'aangaan van een verplichting' is bijvoorbeeld het ondertekenen van een koopovereenkomst.

Geïnteresseerd?  Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de VAMIL en MIA regelingen en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.


Start GRATIS de subsidiescan