Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) regeling stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+. De subsidieregeling staat ook in 2017 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon en water.

Wat is de SDE+?

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel.

De SDE+ speelt hier op in door het vergoeden van het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en de kostprijs van duurzame energie. De vergoeding wordt verstrekt gedurende een periode van 5,8,12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie duurzame energie. In 2017 komen de volgende categorieën in aanmerking voor de SDE+ subsidie:

 

Hoe hoog is de bijdrage?

De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie (jaarlijks vastgesteld aan de hand van een basisbedrag) en de kostprijs voor grijze energie (het zgn. correctiebedrag). Afhankelijk van de categorie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie kan de subsidie oplopen tot enkele miljoenen over de totale projectperiode! Om meer inzicht in het te verkrijgen fiscale voordeel hebben wij een rekenvoorbeeld opgesteld.

Gefaseerde openstelling en vrije categorie

Het SDE+-budget wordt in fases opengesteld voor duurzame energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens  € 0,11/kWh, € 0,13/kWh en € 0,15/kWh.

Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde 'vrije categorie' in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Budget en openstellingen 2017

Er komen 2 gefaseerde openstellingen in 2017. De eerste ronde vindt plaats vanaf 7 maart tot en met 30 maart met een budget van 6 miljard euro. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag.

Beide rondes starten vanaf fase 1. In de zogenaamde “vrije categorie” kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten. U kunt als initiatiefnemer de subsidieaanvraag hierdoor nog meer toespitsen op uw businesscase.

Geïnteresseerd?

RTE Adviesgroep brengt de mogelijkheden binnen de SDE+-regeling voor u in kaart en verzorgt samen met u het aanvraag – en afwikkelingstraject. Meer informatie? Neem dan contact op met onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier

 

 


Start GRATIS de subsidiescan