Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om werkleerplaatsen en praktijkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Welke activiteiten komen voor subsidie in aanmerking?

De volgende groepen kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling Praktijkleren:

•    MBO leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen

•    studenten die een technische HBO opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd)

•    werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper

•    werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi)

Hoe hoog is de bijdrage?

De maximale subsidie per praktijkleerplaats of werkleerplaats ligt rond de € 2.700,-.

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor studiejaar 2016-2017 uiterlijk 15 september 2017 tot 17.00 uur.


Start GRATIS de subsidiescan