MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. Maak sterke sectoren sterker is daarbij een credo. Een publiek privaat partnership – met een actieve personele en financiële inbreng van overheid en bedrijfsleven – moet een boost geven aan technische ontwikkeling en doorbraken forceren. De regeling stelt dan ook subsidie beschikbaar voor verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw innovatieve product, proces of dienst.

Hoe ondersteunt MIT?

Ook in 2017 worden de instrumenten regionaal en landelijk aangeboden. Onderstaand vindt u een overzicht van de MIT-instrumenten inclusief de subsidiepercentages. In tegenstelling tot 2015 mag u in dit kalenderjaar aanspraak maken op meerdere subsidieinstrumenten tegelijk. Zo mag u altijd een kennisvoucher aanvragen naast een ander subsidieinstrument en mag u voor één project meerdere instrumenten raadplegen.

Voor wie is MIT bedoeld?

MIT richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Deelname aan MIT is mogelijk doordat uw onderneming zich aansluit bij innovatie-activiteiten van de 9 topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve  industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

In 2017 zal er in naar verwachting € 55 miljoen subsidie beschikbaar worden gesteld door de overheid en regio's tezamen. Aanvragen voor innovatieadviesprojecten, kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen van 11 april tot en met 7 september worden ingediend en worden behandeld volgens het principe first come, first serve. Voor R&D- samenwerkingsprojecten geldt het tenderprincipe en is de regeling opengesteld van 5 juli tot en met 7 september.

Instrument Omschrijving Subsidiepecentages 2016

Innovatieadviesproject

 

Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie.

50% van de subsidiabelekosten, echter maximaal € 10.000,- per adviesproject.

Haalbaarheidsproject Studie naar de technische en economische kansen en uitdagingen van een ontwikkeling welke vooraf in kaart worden gebracht. Dit alles mondt uit in een praktisch, op maat advies voor uw bedrijf. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.

40% van de subsidiabele kosten, echter maximaal € 25.000 per haalbaarheidsproject.

R&D Samenwerkingsprojecten Initiatief gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van ieders kennis en kunde mondt uit in topontwikkelingen. De looptijd van een R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

35% van de subsidiabele kosten, maximaal € 200.000 per innovatieproject en € 100.000 per ondernemer.

Kennisvoucher Een waardebon waarmee de MKB-ondernemer kennis inkoopt bij een kennisinstelling gericht op product-,proces-, of dienstenvernieuwing. 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 3.750.

Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.


Start GRATIS de subsidiescan