Horizon 2020: SME instrument

Horizon 2020 kent een speciaal subsidieinstrument voor het MKB bestaande uit twee fases, te weten haalbaarheidsonderzoek en R&D/demonstratie­fase. Het MKB-instrument wordt door de Europese Commissie ingezet voor het ondersteunen van nieuwe innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Haalbaarheidsonderzoek en R&D/demonstratieprojecten

Haalbaarheidsprojecten bestaan uit een verkenning van de technische én economische haalbaarheid van uw initiatief en mondt uit in een business plan. De subsidie betreft 50% van de projectkosten tot maximaal € 50.000,- per project. Een haalbaarheidsstudie moet in een periode van 6 maanden afgerond worden. Binnen het MKB-instrument spreekt men dan van een Phase 1 aanvraag.

Voor R&D-en demonstratieprojecten van 1 tot 2 jaar is een subsidie mogelijk tot 70% van de projectkosten met een tegemoetkoming tussen de € 1 en € 3 miljoen per aanvraag.  Een dergelijke aanvraag wordt een Phase 2 project genoemd.

Cut-off-dates en voorwaarden

Voor elk programmaonderdeel kan een projectaanvraag worden ingediend. Dit kan op ieder moment. Het MKB-instrument werkt met een continu open oproep. Deze oproep heeft 4 deadlines (cut off dates) per jaar. De aanvragen die voor deze data zijn ingediend, worden dan beoordeeld.

Aanvragen kunnen alleen of samen met partners ingediend worden. De ondernemer hoeft niet eerst een aanvraag in te dienen voor een haalbaarheidsstudie, maar kan ook direct een aanvraag voor een R&D/demonstratieproject indienen. Na een cut-off day wordt binnen 2 maanden een oordeel geveld over de aanvraag.

Dit nieuwe Horizon 2020-instrument werkt ‘bottom-up’: de ondernemer komt met een initiatief, een innovatieproject met forse economische en technische risico’s. Het instrument richt zich met name op ontwikkelingen in ICT, gezondheid, voedselzekerheid en duurzame landbouw, energie en slim, groen geïntegreerd transport.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag voor subsidie wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  • technische en economische risico’s van de innovatie;
  • het commercieel potentieel;
  • de economische impact;
  • en de potentie van uw team om de doelen te bereiken.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer toelichting over het Horizon 2020 SME-instrument of wilt u hulp bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.


Start GRATIS de subsidiescan