Eurostars

Eurostars helpt MKB ondernemers bij het ontwikkelen van top technologie. Het Europese programma is relatief laagdrempelig en legt nadruk op techniek én marktgedrevenheid. Eurostars heeft aandacht voor echte samenwerking met een gelijkwaardige inbreng. Zo profiteren ondernemers van elkaars kennis en kunde om tot excellerende oplossingen te komen waarmee Europa zich onderscheidt.

Voor wie is Eurostars bedoeld?

U heeft een hightech onderneming behorend tot het MKB met hooguit 250 werknemers, maximaal  

€ 50 miljoen omzet en /of niet meer dan € 43 miljoen balanstotaal.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor deelnemers?

  • Minimaal 2 onafhankelijke MKB partners uit twee deelnemende EU lidstaten werken met elkaar samen. Hoofdaanvrager is een MKB-bedrijf, de partners kunnen een bedrijf of onderzoeksorganisatie zijn.
  • Bedrijven besteden minimaal 10% van hun omzet of fte’s aan onderzoek en ontwikkeling.
  • De projectduur is maximaal 3 jaar.
  • De hightech MKB-bedrijven nemen tenminste 50% van de R&D-kosten voor hun rekening.
  • Een deelnemer mag 75% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • Projecten moeten in Nederland worden uitgevoerd.
  • Binnen 2 jaar na afloop v.h. project moet het resultaat geschikt zijn voor marktintroductie.
  • Cumulatie met subsidies van andere bestuursorganen en de Europese Commissie is toegestaan.

 

Hoe hoog is de bijdrage?

De subsidie bedraagt maximaal € 500.000,- en dekt:

  • 35% van de projectkosten voor industrieel onderzoek (45% voor MKB-bedrijven).
  • 25% van de projectkosten voor experimentele ontwikkeling (35% voor MKB-bedrijven).

 

Voor kennisinstellingen zijn de percentages respectievelijk 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. U kunt bij op te voeren kosten denken aan loonkosten, materialen en hulpmiddelen. Ook gebruikskosten van machines en bestaande apparatuur, kosten van derden, investeringen in nieuwe machines of apparatuur en de kosten van octrooiaanvragen zijn subsidiabel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De Eurostars aanvraag kent twee stappen. Eerst vindt er een centrale beoordeling plaats door het Eurostars / Eurekasecretariaat in Brussel. Het eindresultaat van deze stap is een ranking list welke de toegekende projecten bepaald en vervolgens aan de deelnemende landen wordt gestuurd. Is uw project akkoord, dan dient de Nederlandse partner een aanvraag in bij de RVO. De overige projectpartners doen dit in hun eigen land.

Deelnemers aan Eurostars

Alle organisaties die onderdeel zijn van de aanvraag moeten zijn gevestigd in een van de deelnemende EU lidstaten, groen uitgelicht in de afbeelding.

Landen die deelnemen aan het programma zijn België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Budget en openstellingen 2017

Het Nederlandse budget voor 2017 is naar verwachting ruim € 18 miljoen. Dit budget wordt evenredig verdeeld over twee calls, waarvan de eerste call (COD-5) voor internationale aanvragers zal worden opengesteld van 17 januari tot 2 maart. De tweede call (COD-4) van 2017 zal in het najaar worden opengesteld.

Geïnteresseerd? Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Eurostars regeling of wilt u hulp bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

 


Start GRATIS de subsidiescan