Europees Sociaal Fonds (ESF)

Wat houdt de regeling in?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is de belangrijkste Europese subsidie voor bevordering van werkgelegenheid in Europa en de begeleiding van Europese burgers naar de arbeidsmarkt. Ieder EU-land krijgt de beschikking over een investeringsbudget, zo ook Nederland. 

Voor de periode 2014-2020 investeert Nederland in twee hoofdthema's:

1. Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2. Duurzame inzetbaarheid: het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden.

Actieve inclusie

Subsidie wordt ingezet om verschillende partijen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te begeleiden naar een baan, waaronder;

  • Werkloze jongeren
  • Mensen met een arbeidsbeperking
  • Werkloze 50-plussers
  • (Ex-) gedetineerden
  • Mensen zonder werk- of uitkering, waaronder laagopgeleide vrouwen.

 

Binnen het thema actieve inclusie is er veel aandacht voor de bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie.

Partijen die in aanmerking komen voor subsidie omtrent dit thema zijn centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio’s, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J).

Duurzame inzetbaarheid

Het tweede hoofdthema waarin Nederland investeert is de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de werkende populatie om blijvende arbeidsparticipatie te realiseren.

Onderwerpen die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers en het stimuleren van in- en externe mobiliteit.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen bedrijven, (overheids)instellingen en O&O fondsen aanvragen indienen om actief en gezond ouder worden te stimuleren.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Er is een budget vastgesteld van € 507 miljoen voor de periode 2014-2020. Naast de twee hoofdthema's wordt er ook in andere programmalijnen geïnvesteerd. De procentuele verdeling van het budget is als volgt:

  • Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (70%)
  • Bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden (20%)
  • Ontwikkeling vraaggestuurd arbeidsaanbod (5%)
  • Sociale innovatie en transnationale samenwerking (1%)
  • Technische bijstand (4%)

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze Europese subsidieregeling of overweegt u een aanvraag in te dienen bij de volgende aanvraagronde? RTE Adviesgroep kan u van dienst zijn.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier


Start GRATIS de subsidiescan