Energie Investeringsaftrek (EIA)

Wat houdt de regeling in?

Bedrijven die in 2017 investeren in energiebesparing of duurzame energie kunnen een fiscaal voordeel behalen bij de overheid door middel van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Via deze regeling mag u als ondernemer een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De aftrek is mogelijk indien een bedrijfsmiddel of voorziening voor komt op de zogenaamde Energie- en Milieulijst 2017 of wanneer het voldoet aan een specifieke besparingsnorm. Ieder jaar verandert de samenstelling van de Energie- en Milieulijst. De lijst van 2017 kunt u hier vinden.

Specifieke en generieke investeringen

Op de Energie- en Milieulijst van 2017staan 147 specifieke investeringen genoemd die in aanmerking komen voor de regeling. Investeringen die op de lijst ontbreken, maar wel een forse energiebesparing opleveren, mogen worden ingediend als generieke investering. U moet dan wel voldoen aan de specifieke besparingsnorm die per categorie verschilt. De investeringen zijn verdeeld onder de categorieën: gebouwde omgeving, industrie, transportmiddelen en duurzame energie. Ook een aanvraag voor energieadvies komt in aanmerking voor de EIA regeling.

Hoe hoog is de bijdrage?

Als een investering in aanmerking komt voor EIA, dan mag er 55,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor 2017 geldt voor de investering een drempelbedrag van € 2.500,- en een maximum bedrag van € 118 miljoen per bedrijf. Het directe financiële voordeel is circa 14% van de investeringskosten. Het totale budget voor 2017 bedraagt € 161 miljoen. Bekijk het rekenvoorbeeld voor meer inzicht in het te verkrijgen fiscale voordeel.

Energielijst 2017 Voorbeelden

Gebouwde omgeving 

Denk hierbij aan de aanschaf en installatie van warmtepompen. Ook HR-glas, isolatie van daken, wanden en vloeren en LED-verllichting komen in aanmerking. LED-verlichting was in 2015 een van de meest aangevraagde voorzieningen. De voorwaarden voor LED-verlichting zijn in 2017 aanzienlijk aangescherpt.
Industrie Het betreft hier een groot aantal voorzieningen die in de energie-intensieve tuinbouwsector kunnen worden toegepast, zoals een lage temperatuurluchtverwarmer in tuinbouwkassen en energieschermen. Nieuw voor 2017 zijn verschillende voorzieningen van energiezuinige koeling voor serverruimten met als doel energiebesparing in de ICT-sector.
Transportmiddelen Hieronder vallen verschillende voorzieningen en middelen voor weg-, water- en spoorverkeer. Voor de scheepvaartsector zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden bij de aanschaf van een energiezuinige scheepsmotor. Voor vrachtwagentransport zijn er voorzieningen als een indirecte aandrijving voor koelagegraten en curogene transportkoeling. Voor treinvervoer kunt u denken aan een warmtepomp voor treinen.
Duurzame Energie Het betreft hier middelen als zonnepanelen en zonnecollectoren, biomassaketels, windturbines en waterkrachtinstallaties. Zonnepanelen waren in 2015 de meest aangevraagde voorziening van de EIA-regeling.
Energieadvies Ook voor het laten opstellen van een energieadvies is de EIA-aftrek mogelijk. De advieskosten komen alleen in aanmerking als het bedrijf investeert in een geadviseerde energievoorziening, die voldoet aan de eisen van de EIA-lijst.

Aanvragen

U dient de EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen (schriftelijk dan wel mondeling). De regeling is gedurende het gehele kalenderjaar geopend voor aanvragen. Verrekening vindt plaats via de VPB of IB afdracht.

Meer weten?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de EIA-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.

 


Start GRATIS de subsidiescan