• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Wijzigingen WBSO en RDA 2016 aangekondigd
  • /

Wijzigingen WBSO en RDA 2016 aangekondigd

Meer RDA-voordeel in 2016

Afgelopen dinsdag op Prinsjesdag is het belastingplan 2016 gepresenteerd met daarin onder anderen de belangrijkste wijzigingen voor de WBSO in 2016.

Zoals reeds aangekondigd is de belangrijkste wijziging dat de fiscale innovatie instrumenten S&O afdrachtsvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. Dit betekent dat de RDA als extra aftrek op de winstbelasting komt te vervallen en dat ondernemers het fiscale voordeel straks op alle R&D-kosten (loonkosten en overige kosten en uitgaven) kunnen verrekenen met de af te dragen loonbelasting/loonheffing.

Percentages en forfait

De percentages van het fiscale voordeel in 2016 zijn als volgt:

  • 32% over alle R&D-kosten tot € 350.000,- (1e schijf); Voor starters is het percentage 40%;  
  • 16% over alle R&D-kosten boven de € 350.000,- (2e schijf). -
  • Voor zelfstandigen (ZZP-ers) blijft er een vaste aftrek bestaan (€ 12.484,-) en voor starters een extra aftrek van € 6.245,-.

Ook kunnen ondernemingen in 2016 wederom gebruik maken van het forfait, zoals dat eerst voor de RDA- kosten en uitgaven gold. Bedrijven krijgen de keuze om al dan niet van het forfait gebruik te maken. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar. Het forfait bedraagt € 10,- per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4,- per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren.

Afbakening projectsoorten

Een belangrijke inhoudelijke wijziging van de regeling is dat bedrijven en zelfstandigen alleen nog voor 2 soorten innovatieve projecten in aanmerking kunnen komen:

  • De ontwikkeling van technische nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

Technische haalbaarheidsstudies (het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid) en technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van de productiemethode (bij productieprocessen) of modellering van processen (bij programmatuur) komen niet meer in aanmerking als WBSO-project.

Meer informatie

RTE Adviesgroep realiseert uw mogelijkheden voor de vernieuwde WBSO regeling. WIj werken samen met u aan de projectomschrijvingen en adviseren u op het gebied van de administratieve verplichtingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

 

Subsidiebarometer.nl  

 

Share