• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • WBSO ICT: nieuwe visie op software ontwikkeling bij S&O subsidie
  • /

WBSO ICT: nieuwe visie op software ontwikkeling bij S&O subsidie

Tot op heden beoordeelde RVO bij software en ICT projecten, binnen de WBSO, altijd of er sprake is van het oplossen van technische knelpunten bij het omzetten van het ontwerp van een systeem naar de feitelijke programmatuur. RVO stelde de eis dat er ook zelf geprogrammeerd dient te worden, vanuit de visie dat in dat proces de technische knelpunten bij productontwikkeling in ICT aangepakt worden.

Subsidiebarometer.nl

Tot op heden beoordeelde RVO bij software en ICT projecten, binnen de WBSO, altijd of er sprake is van het oplossen van technische knelpunten bij het omzetten van het ontwerp van een systeem naar de feitelijke programmatuur. RVO stelde de eis dat er ook zelf geprogrammeerd dient te worden, vanuit de visie dat in dat proces de technische knelpunten bij productontwikkeling in ICT aangepakt worden.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt deze interpretatie in een uitspraak van 10 juli 2014 te strikt: ook buiten het daadwerkelijk programmeren (coderen) kan er sprake zijn van het oplossen van technische knelpunten. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een technisch nieuw framework of technisch design. Waarbij anderen / derden vervolgens aangestuurd worden om de software te programmeren.

Wat betekent dit?

Ook indien niet zelf wordt geprogrammeerd kan sprake zijn van S&O-werk. Bijvoorbeeld, bij uitbesteding of indien een (holding) BV wel S&O-werk uitvoert maar de werknemer(s) niet daadwerkelijk zelf programmeren. Mits uiteraard aan alle andere voorwaarden voor S&O-werk voldaan wordt:

  • technische knelpunten
  • technische onzekerheid
  • het zoeken naar een oplossingsrichting
  • het bewijzen van het werkingsprincipe door eigen medewerkers

Laatste kans in 2014

Om nog in 2014 gebruik te kunnen maken van de WBSO regeling moet voor 31 augustus een aanvraag worden ingediend. U kunt dan nog de projecten en daaraan gekoppelde uren opvoeren in de periode oktober tot december 2014. In november 2014 kunt u dan weer een nieuwe aanvraag voor de WBSO 2015 indienen.

Meer informatie 

Heeft u vragen of deze loonkosten subsidie voor u van toepassing kan zijn, neem dan vrijblijvend contact op. Wij bekijken samen met u of uw ICT projecten in aanmerking komen voor de WBSO en realiseren voor u de daaraan gekoppelde voordelen.!  Vul de WBSO checklist in om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet.