• Home
 • /
 • Nieuws
 • /
 • WBSO en RDA: benut uw kansen voor 2015!
 • /

WBSO en RDA: benut uw kansen voor 2015!

Expert column via Investormatch.nl Ontwikkelen u en uw medewerkers binnen uw bedrijf nieuwe software of producten/techniek die technisch nieuw zijn voor uw bedrijf? Treedt u buiten uw comfort-zone? Dan is het slim om de kansen op subsidie via de regelingen WBSO en RDA te onderzoeken.

Ontwikkelen u en uw medewerkers binnen uw bedrijf nieuwe software of producten/techniek die technisch nieuw zijn voor uw bedrijf? Treedt u buiten uw comfort-zone? Dan is het slim om de kansen op subsidie via de regelingen WBSO en RDA te onderzoeken.
 
Om vanaf 1 januari 2015 gebruik te kunnen maken van de WBSO regeling, moet uiterlijk 30 november een aanvraag worden ingediend. Later indienen kan ook, echter dan schuift de subsidiabele periode ook op.
 

WBSO

De regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is bedoeld om R&D en innovatie in het bedrijfsleven te bevorderen. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
De subsidie bedraagt 35% van de loonkosten over de eerste € 250.000,-. Daarboven is het percentage 14%. Voor starters is dit zelfs 50%. Indien u de afgelopen jaren geen WBSO aanvraag heeft ingediend of loonheffing heeft afgedragen, wordt afgerekend op basis van een forfaitair uurtarief van € 29,-. Per FTE kan de WBSO circa 16-23K opleveren (afhankelijk van R&D-uurloon en van het aantal aangevraagde S&O-uren).
 

RDA

Naast de WBSO (gericht op loonkosten) kunt u ook gebruik maken van de RDA (Research & Development Aftrek). De RDA biedt u extra aftrekmogelijkheid over kosten en uitgaven gerelateerd aan de WBSO-activiteiten. Het voordeel van de RDA is te verrekenen via de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij uw aangifte over 2015.
De kern van de WBSO en RDA regelingen is gelijk aan vorig jaar: infographic.
 

WBSO en software: kansen!

De WBSO is een generieke regeling: bedrijven uit alle sectoren kunnen er een beroep opdoen. Van machinebouw, chemie, food tot medische technologie of ICT. En juist in de ICT hoek worden kansen vaak nog onvoldoende benut:
 • Een specifiek onderdeel in de WBSO is de ontwikkeling van software. Hoe herken je nu of er kansen zijn? De belangrijkste checks:
 • Heeft u eigen software engineers / ontwikkelaars / programmeurs in dienst?
 • Ontwikkelen zij voor uw bedrijf technisch nieuwe software?
 • Werken zij buiten hun comfortzone (dus geen regulier werk)?
 • Is sprake van zoeken, bewijzen en risico’s op mislukken: drie stappen vooruit, twee terug, etc.?
 • Kortom: is er sprake van technische knelpunten en innovatieve oplossingsrichtingen met eigen nieuwe software?
 • Nieuwigheden kunnen bijvoorbeeld zitten in de architectuur, algoritmiek en/of datastructuren.

 

WBSO ICT: nieuwe visie op software ontwikkeling bij S&O subsidie

Tot op heden beoordeelde RVO bij software en ICT projecten, binnen de WBSO, altijd of er sprake is van het oplossen van technische knelpunten bij het omzetten van het ontwerp van een systeem naar de feitelijke programmatuur.
RVO stelde de eis dat er ook zelf geprogrammeerd dient te worden, vanuit de visie dat in dat proces de technische knelpunten bij productontwikkeling in ICT aangepakt worden.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt deze interpretatie in een uitspraak van 10 juli 2014 te strikt: ook buiten het daadwerkelijk programmeren (coderen) kan er sprake zijn van het oplossen van technische knelpunten. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een technisch nieuw framework of technisch design. Waarbij anderen / derden vervolgens aangestuurd worden om de software te programmeren.
 

Wat betekent dit?

Ook indien niet zelf wordt geprogrammeerd kan sprake zijn van S&O-werk. Bijvoorbeeld, bij uitbesteding of indien een BV wel S&O-werk uitvoert maar de werknemer(s) niet daadwerkelijk zelf programmeren. RVO veronderstelt dat medewerker(s) van de organisatie zelf kunnen programmeren. Anders zijn zij niet in staat de code te beoordelen is de visie.
En verder moet uiteraard aan alle andere voorwaarden voor S&O-werk voldaan worden:
 
 • technische knelpunten
 • technische onzekerheid
 • het zoeken naar een oplossingsrichting
 • het bewijzen van het werkingsprincipe door eigen medewerkers
 

Meer informatie

Wilt u meer weten/uw mogelijkheden onderzoeken? Voor meer informatie neem contact op met één van onze adviseurs via het contactformulier (http://www.rte.nl/nl/contact)of tel: 013 – 467 04 00. Ook is er een eenvoudige checklist: WBSO checklist
(http://www.rte.nl/nl/subsidietools/wbso-checklist).