• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • WBSO 2015: Geen WBSO meer voor kennisinstellingen?
  • /

WBSO 2015: Geen WBSO meer voor kennisinstellingen?

WBSO en contractresearch: naar verwachting ongunstiger per 2015 Publieke kennisinstellingen kunnen een beroep doen op de WBSO regeling, mits sprake is van contractresearch in opdracht van het bedrijfsleven en dat het financieel voordeel doorgegeven wordt aan het bedrijf.

Onderzoek naar het gebruik van de WBSO geeft aan dat dit financieel voordeel in veel gevallen niet doorgegeven wordt (in 70% niet volledig). Deze analyse heeft het kabinet tot het voornemen gebracht om de WBSO voor publieke kennisinstellingen per 2015 af te schaffen.

Vanuit de kennisinstellingen wordt inmiddels tegengas gegeven op deze visie in een poging dit voornemen terug te draaien.