• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Vraag DHI 2017 aan: kans op internationalisering van uw activiteiten
  • /

Vraag DHI 2017 aan: kans op internationalisering van uw activiteiten

Officieel is de Subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) nog niet gepubliceerd en de startdatum van de eerste tender is nog niet bekend.

Wèl is bekend dat de regeling in 2017 geldt voor praktisch alle landen. Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de vorige ronde in 2016. Wat kan deze regeling voor u betekenen?

De subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investerings-voorbereidingsstudies (DHI) stimuleert MKB-ondernemers met internationale ambities. Opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Aan de hand van een demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsstudie kunt u als ondernemer de juiste stap zetten richting internationalisering van uw activiteiten. Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum dat varieert van € 100.000,- tot € 200.000,-. 

Voor meer info inzake DHI leest u hier verder.

Bent u van plan een investering te doen in het buitenland? Neem dan contact op met de adviseurs van RTE Adviesgroep via (013) 467 04 00 of info@rte.nl