• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Prinsjesdag: WBSO en RDA blijven aantrekkelijk voor innovatieve ondernemers
  • /

Prinsjesdag: WBSO en RDA blijven aantrekkelijk voor innovatieve ondernemers

In het nieuwe belastingplan van 2015 is aangegeven dat de fiscale innovatieregelingen WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research Development Aftrek) vrijwel ongewijzigd blijven.

In het nieuwe belastingplan van 2015 is aangegeven dat de fiscale innovatieregelingen WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research Development Aftrek) vrijwel ongewijzigd blijven.

Ontwikkelt u een voor uw onderneming technisch nieuw product, proces of software, dan kunt u via de WBSO een forse vergoeding ontvangen, namelijk:

  • 35% over de 1e € 250.000 aan S&O loonkosten (speur- en ontwikkelkosten);

  • 14% over de S&O-loonsom boven de € 250.000,-

Deze percentages zijn t.o.v. 2014 ongewijzigd gebleven. Het WBSO budget bedraagt  € 794 miljoen in 2015.

Publieke kennisinstellingen komen voortaan niet langer meer in aanmerking voor de WBSO-regeling bij het verrichten van contractresearch. Het kabinet heeft besloten de afdrachtvermindering voor kennisinstellingen af te schaffen, aangezien bleek dat het voordeel van de S&O-afdrachtsvermindering onvoldoende doorgegeven werd aan de opdrachtgevers van het onderzoek.

Ook de Research & Development Aftrek (RDA) – die samen met de WBSO wordt aangevraagd – blijft aantrekkelijk in 2015: naar verwachting zal het percentage van 60% van de kosten en uitgaven die direct verband houden met uw WBSO projecten, ongewijzigd blijven. Dit komt overeen met een netto voordeel van 15%, uitgaand van een VpB-percentage van 25%. Eind 2014 wordt het RDA-percentage definitief vastgesteld.

Tot slot wordt er in het belastingplan gesproken over het voornemen per 2016 de WBSO en de  RDA te integreren tot één regeling in de sfeer van de loonheffing. Daarmee zou de grondslag voor de RDA om de winstbelasting te verlagen verdwijnen. Het plan is ingegeven door signalen vanuit het bedrijfsleven dat het RDA-voordeel om verschillende redenen niet altijd kan worden verzilverd, bijvoorbeeld omdat een onderneming onvoldoende winst maakt (innovatieve startende ondernemers die in de eerste jaren alleen maar investeren en nog geen winst maken), waardoor het RDA-bedrag niet kan worden toegepast ter verlaging van de winstbelasting. Een andere reden die genoemd wordt zijn de accountancyregels, waardoor het RDA-voordeel niet als kostenverlaging in de boeken kan worden gezet bij de winstberekening.