• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • OP-Zuid 2014-2020: focus op innovatie
  • /

OP-Zuid 2014-2020: focus op innovatie

OP-Zuid 2014-2020: focus op innovatie

OP-Zuid programma 2014-2020 goed voor 113 miljoen euro investering in Zuid-Nederland. Subsidie kansen voor innovatie vanaf voorjaar 2015.

In het kader van het OP-Zuid programma komt  113 miljoen euro EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geld  beschikbaar aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie (Limburg, Zeeland en Noord-Brabant).

 

Het nieuwe Operationeel Programma Zuid (OP-Zuid) wil het beschikbare budget gebruiken voor de verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door middel van innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

 

Budget

Met dit operationeel programma presenteren de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg een gezamenlijk programma voor de periode 2014-2020. Het rijk en deze provincies dragen financieel bij waardoor inclusief de investeringen van projecthouders er een investeringsimpuls van 321 miljoen euro wordt verwacht.

Focus op innovatie

Innovatieprojecten die in aanmerking komen voor subsidie zullen plaats moeten vinden binnen de 7 (inter)nationale topclusters van Zuid-Nederland. Dit zijn achtereenvolgens Agrofood en T&U, High tech systems, Chemie, Life sciences & Health, Biobased technology, Logistiek en Maintenance. Voor de overgang naar een koolstofarme economie zullen innovaties op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie in aanmerking komen.

Subsidie aanvragen vanaf begin 2015

Bedrijven (met name het MKB) en kennisinstellingen kunnen deelnemen aan deze regeling als zij gevestigd zijn in de regio Zuid-Nederland en behoren tot de zeven topclusters. Momenteel ligt het voorstel OP-Zuid 2014-2020 nog voor goedkeuring bij de Europese Commissie. Naar verwachting zullen de voorwaarden het eerste kwartaal van 2015 bekend worden en kunnen aanvragen worden ingediend vanaf april. 

Meer weten

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over het nieuwe OP-Zuid? Of zou u graag willen toetsen of u project binnen deze regeling past? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013-4670400) of maak gebruik van het contactformulier.