• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Nieuw instrument in de financieringsmix: Vroege Fase Financiering (VFF)
  • /

Nieuw instrument in de financieringsmix: Vroege Fase Financiering (VFF)

De overheid heeft per 1 juli 2014 een nieuw financieringsinstrument gelanceerd. Dit instrument is specifiek gericht op de vroege fase of idee vorming. Deze fase wordt benoemd tussen het eerste idee en de ontwikkeling van een marktklare businesscase. Deze fase is vaak lastig "extern" te financieren en wordt momenteel traditioneel veelvuldig uit eigen middelen of via de zogenaamde "friends, family en fools" gerealiseerd.

Wat levert het op 

Via deze regeling  Vroege Fase Financiering kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen.  Dit biedt hen de financiële ruimte om de technische en economische haalbaarheid van een idee te onderzoeken en de businesscase te ontwikkelen. Het betreft geen subsidie maar een lening,  die inclusief rente terugbetaald dient te worden. 

Voor wie 

De regeling richt zich zowel op starters als op gevestigde bedrijven. Concreet worden binnen de regeling drie groepen genoemd:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot);
  • innovatieve starters (< 6 jaar) ;
  • academische innovatieve starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een academisch ziekenhuis).

 

Innovatieve starters kunnen tot 100% van de kosten gefinancierd krijgen, minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000. Voor bestaande bedrijven gelden 35% tot 45% financieringsmogelijkheden met een ondergrens van € 50.000 en een bovengrens van € 150.000. 

Voor academische innovatieve starters zijn via het, take-off programma, twee  financieringsinstrumenten: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. De haalbaarheidsstudies bestaan uit een subsidie van maximaal € 40.000,- voor een studie naar de haalbaarheid voor commerciele toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen.

Budget en aanvragen

In 2014 bedraagt het totale budget voor de regeling Vroege Fase Financiering € 6,4 miljoen. Aanvragen kan vanaf 1 juli tot 31 december 2014. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnekomst en indien wordt voldaan aan de voorwaarden wordt een lening verstrekt. 

Wij helpen u graag met het toetsen van de kansen voor deze regeling.

Geïnteresseerd?

Meer informatie? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs. Contact met onze adviseurs kunt u opnemen via 013 – 467 04 00 of via ons contactformulier.