• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • MIT-regeling 2016: €35.5 miljoen budget vanuit de overheid
  • /

MIT-regeling 2016: €35.5 miljoen budget vanuit de overheid

Investering provincies nog onbekend

Ook in 2016 blijft de overheid investeren in technologie, ontwikkeling en innovatie via de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het enthousiasme van minister Kamp van Economische Zaken omtrent de MIT-regeling wordt onderstreept door het beschikbaar stellen van €35.5 miljoen budget in het nieuwe jaar. Net als afgelopen jaar zal dit bedrag nog worden aangevuld met budget vanuit de provincies. De investering vanuit de provincies is nog onbekend. In 2015 stelde men gezamenlijk €50 miljoen beschikbaar voor stimulatie van het MKB via de MIT-regeling.

Het instrumentenaanbod

Het doel van de MIT-regeling is om innovatie (over regiogrenzen heen) te stimuleren bij het midden- en kleinbedrijf dat actief is in een van de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve  industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water. Dit gebeurd door het subsidiëren van verschillende instrumenten die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van innovatieve ideeën. De zogenoemde "instrumentenkoffer" kent verschillende stimuleringsinstrumenten, te weten innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Een inhoudelijke toelichting omtrent alle instrumenten vindt u hier.

MIT 2015

De MIT-regeling bleek in 2015 een groot succes. Het budget van instrumenten waarbij het principe "first come, first serve" gold, was binnen no-time uitgeput door een overvloed aan projectaanvragen. Met name innovatieadviesprojecten- en haalbaarheidsprojecten bleken populair. Voor R&D- samenwerkingsprojecten gold het tenderprincipe, waarbij regionale aanvragen tot en met 1 september konden worden ingediend en landelijke aanvragen tot en met 15 september.

Meer informatie?

RTE Adviesgroep heeft in 2015 voor verschillende ondernemers een succesvolle MIT-aanvraag verzorgd. Met aanvragen voor diverse instrumenten hebben wij MKB-ondernemers kunnen helpen in de verdere ontwikkeling van hun technologische innovatie. Bent u ook geinteresseerd in een van de MIT-instrumenten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier. RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject.

 

Subsidiebarometer.nl