• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • MIT-regeling 2015: toets de subsidiemogelijkheden voor uw R&D-samenwerkingsproject
  • /

MIT-regeling 2015: toets de subsidiemogelijkheden voor uw R&D-samenwerkingsproject

Toewijzing vindt plaats op basis van tenderprincipe

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. In 2015 wordt er dan ook € 50 miljoen beschikbaar gesteld om het MKB te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Via de MIT-regeling kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor verschillende instrumenten, waaronder R&D-samenwerkingsprojecten. RTE Adviesgroep nodigt u uit om samen te kijken naar de subsidiekansen- en mogelijkheden voor u en uw samenwerkingspartners.

Criteria

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Een project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en kent de maximale looptijd van twee jaar. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. De ondernemers zijn actief in één van de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve  industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

De toewijzing van subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject vindt plaats op basis van het tenderprincipe. Aanvragen worden hoger gewaardeerd indien:

  • er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht;
  • er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, in de desbetreffende topsectoren, of de Nederlandse economie;
  • de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie;
  • er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren, die niet conventioneel zijn.
  •  

Aanvraag en subsidie

Ondernemers dienen hun aanvraag in binnen de regio waar zij gevestigd zijn, indien er budget ter beschikking is gesteld. Voorwaarde is dat minimaal 40% van de projectkosten binnen deze regio worden gemaakt. Dit betekent dat de kosten die de ondernemer maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde samenwerkingspartners bij elkaar minimaal 40% bedragen.De samenwerkingspartners moeten tevens de verdeling van inbreng en kosten evenwichtig verdelen. Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen en per partner minimaal € 25.000,- aan subsidiabele projectkosten.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer. Alleen de kosten gemaakt door MKB-ondernemers zijn subsidiabel.

Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als de aanvraag niet regionaal kan worden ingediend. De regionale en landelijke budgetten zijn te vinden in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht. Regionale aanvragen moeten voor 1 september zijn ingediend, landelijke aanvragen voor 15 september.

Meer informatie over R&D-samenwerkingsprojecten?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.