• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • MIT-regeling 2015: nog volop kansen en mogelijkheden voor subsidie
  • /

MIT-regeling 2015: nog volop kansen en mogelijkheden voor subsidie

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten verdeeld volgens tenderprincipe

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is op 19 mei jongstleden geopend voor het indienen van aanvragen. De MIT-regeling kent in 2015 een viertal instrumenten voor MKB-ondernemers, te weten adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en R&D- samenwerkingsprojecten. Aanvragen voor advies-en haalbaarheidsprojecten kunnen wegens overgrote belangstelling niet meer worden ingediend. Voor R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers is nog altijd subsidie beschikbaar.

Haalbaarheidsprojecten en R&D- samenwerkingsprojecten

De MIT-regeling voor advies- en haalbaarheidsprojecten was wegens grote belangstelling spoedig overtekend. Aanvragen voor deze instrumenten worden dan ook behandeld volgens het principe first come, first served. RTE Adviesgroep heeft meerdere aanvragen voor haalbaarheidsprojecten ingediend die spoedig in behandeling zullen worden genomen. Het indienen van nieuwe aanvragen heeft geen zin meer.

Voor R&D-samenwerkingsprojecten is daarentegen nog altijd subsidie beschikbaar. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Een project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en kent de maximale looptijd van twee jaar. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijke rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer.

Aanvraag indienen?

De toewijzing van subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject vindt plaats op basis van het tenderprincie. In 2014 is RTE Adviesgroep 100% succesvol geweest in het verkrijgen van subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten. Ook dit jaar nodigt RTE u uit om samen te kijken naar de subsidiekansen- en mogelijkheden voor u en uw samenwerkingspartners.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier. Ook vindt u meer informatie over R&D-samenwerkingsprojecten in ons onlangs gepubliceerde nieuwsbericht.