• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Interreg Vlaanderen-Nederland: € 27.5 miljoen subsidie beschikbaar bij tweede projectoproep
  • /

Interreg Vlaanderen-Nederland: € 27.5 miljoen subsidie beschikbaar bij tweede projectoproep

Nadruk op thema's innovatie en milieu

De Europese subsidieregeling Interreg Vlaanderen-Nederland heeft onlangs zijn tweede projectoproep van 2015 gelanceerd. Het programma waarmee grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd, investeert tijdens de tweede call €27.5 miljoen in Vlaams-Nederlandse samenwerkingsprojecten. Namens Nederland worden (MKB-) bedrijven, overheden en kennisinstellingen gevestigd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland opgeroepen om voor 2 oktober 2015 een projectvoorstel in te dienen. 
 

Thema's

Het doel van het programma is het realiseren van een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Vlaams-Nederlandse grensregio door middel van op uitvoering gerichte initiatieven. Projecten komen in aanmerking voor subsidie als er sprake is van een match met een van de vier investeringsthema's binnen het samenwerkingsprogramma, te weten: Budgetverdeling Interreg Nederland Vlaanderen naar thema

  • Innovatie: Slimme groei door versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Energie: Duurzame groei door meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • Mileu: Duurzame groei door bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
  • Arbeidsmarkt: Inclusieve groei door bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

 

Budget en subsidie

Interreg Vlaanderen–Nederland krijgt €152 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om tussen 2014 en 2020 te investeren. Voor innovatie wordt er 40% van het budget voorbehouden. De prioriteiten energie en milieu krijgen elk een ruime 20% toebedeeld en er is 10% beschikbaar voor arbeidsmarktprojecten.

Tijdens de tweede oproep ligt er nadruk op de thema's innovatie en milieu, waar respectievelijk €9.5 en €10 miljoen voor gereserveerd is. Voor de thema's energie en arbeidsmarkt is er €5 en €3 miljoen te besteden. Het programma subsidieert tot 50% van de projectkosten. Het grensoverschrijdende karakter eist dat er aan beide zijden van de grens gezorgd wordt voor activiteiten, cofinanciering en partners.

Aanvragen?

Interreg Nederland-Vlaanderen hanteert een “two step approach” voor het goedkeuren van projecten, bestaande uit een projectaanmelding en een projectaanvraag. De aanmelding behoeft een beperkte projectschets waar aan de hand van vragen via het e-loket op de website vorm wordt gegeven. Deze stap dient voor 2 oktober 2015 genomen te worden waarna het programma op 16 december besluit welke voorstellen het best inpasbaar zijn. Deze kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers.

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier

 

Subsidiebarometer.nl