• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Interreg Nederland-Vlaanderen: €42,5 miljoen beschikbaar bij eerste call
  • /

Interreg Nederland-Vlaanderen: €42,5 miljoen beschikbaar bij eerste call

Interreg Vlaanderen Nederland biedt kansen voor MKB in Zuid-Nederland, projecten kunnen worden ingediend tot 30 januari 2015.

Openstelling tot tot 30 januari 2015

Maandag 24 november jongstleden vond in Breda de kick-off plaats van het vijfde Interreg- programma (2014-2020) voor de grensregio Nederland-Vlaanderen. Het evenement betekende tevens het startschot van de eerste projectoproep waarin het programma 30% (ongeveer €42,5 miljoen) van de totale middelen beschikbaar stelt. Bedrijven, organisaties en instellingen gevestigd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland worden opgeroepen om voor 30 januari 2015 een projectvoorstel in te dienen.

Criteria

Initiatieven komen in aanmerking voor als er sprake is van een grensoverschrijdende samenwerking in de regio die zich richt op de bevordering van een van de vier thema’s binnen het crossborder subsidieprogramma ; innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Het grensoverschrijdende karakter eist dat er aan beide zijden van de grens gezorgd wordt voor activiteiten, cofinanciering en partners.

Innovatie als hoofdprioriteit

Bij deze call zijn voor initiatieven op het gebied van innovatie de meeste gelden voorbehouden. Innovatie is dan ook de hoofdprioriteit van het programma en heeft daarbij twee doelstellingen geformuleerd. Het eerste doel is uitbreiding van de onderzoekinfrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen. Het tweede en voornaamste doel rond dit thema is innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling via grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven onderling en/of met kennisinstellingen.

Budget

Aan elk thema is een budget gekoppeld dat overeenkomt met de procentuele verdeling van de subsidie voor het totale programma. Voor innovatie is dit €18 miljoen, voor energie en milieu €10 miljoen en voor arbeidsmobiliteit €4,5 miljoen. Het programma subsidieert tot 50% van de kosten voor een project.

Budgetverdeling Interreg Nederland Vlaanderen naar thema

 

 

Procedure

Interreg Nederland-Vlaanderen hanteert een “two step approach” voor het goedkeuren van projecten, bestaande uit een projectaanmelding en een projectaanvraag. De aanmelding behoeft een beperkte projectschets waar aan de hand van vragen via het e-loket op de website vorm wordt gegeven. Deze stap dient dan ook voor 30 januari 2015 genomen te worden waarna er begin april een preselectie wordt gehouden. De geselecteerde projecten mogen vervolgens tot eind juni een uitgebreid aanvraagdossier indienen waarna de eindselectie doorgaat en goedkeuring kan volgen.

 

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.   Bekijk ook het onlangs gepubliceerde nieuwsbericht op onze website voor meer informatie over het Interreg subsidieprogramma.

 

Subsidiebarometer.nl