• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Interreg Duitsland-Nederland 2014-2020: Grensoverschrijdend innoveren
  • /

Interreg Duitsland-Nederland 2014-2020: Grensoverschrijdend innoveren

Interreg Duitsland-Nederland 2014-2020: Grensoverschrijdend innoveren, Kansen voor innovatieve MKB-bedrijven in grensregio Nederland-Duitsland.

Innovaties in het MKB en verlagen  grensbarrières 

Op woensdag 19 november jongstleden heeft de ondertekening van het nieuwe Interreg programma Deutschland-Nederland plaatsgevonden. Het grens regionale programma richt zich op proces- en productinnovatie in het MKB en een vermindering van de barrièrewerking van de grens. Voor de periode 2014-2020 is er ruim 440 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Duits-Nederlandse samenwerkingsprojecten.

Voor wie?

Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma, zo ook Nederland en Duitsland. Voor Nederland komen met name bedrijven, instellingen en organisaties uit delen van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg in aanmerking. Gebieden die wat verder van de grens gevestigd zijn mogen echter ook deelnemen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet er sprake zijn van een grensoverschrijdende samenwerking die zich richt op een van de twee speerpunten binnen het programma. Innovatieprojecten in het MKB moeten zich richten op product- en procesinnovaties in de sectoren Agribusiness/Food , Health & Life Sciences , High Tech Systems & Materials (HTSM) en Logistiek of op het gebied van C02 reducerende technologieën. Voor een vermindering van de grensbarrières zijn de thema’s werken-onderwijs-cultuur, natuur-landschap-milieu, structuur-demografie en netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau vastgelegd.

Budget

Interreg Deutschland-Nederland krijgt circa 220 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om tussen 2014 en 2020 te investeren in grensoverschrijdende projecten. Nationale ministeries, provincies en andere regionale en lokale organisaties stellen bovendien cofinanciering ter beschikking waardoor er in totaal ruim 440 miljoen euro ter beschikking komt. Voor de eerste prioriteit “verhoging van de innovatiekracht” is 65% van de middelen gereserveerd. De resterende 35% is gereserveerd voor vermindering van de grens barrières. Het programma subsidieert tot 50% van de kosten van een project, exclusief de extra cofinancieringmogelijkheden. 

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier