• Home
 • /
 • Nieuws
 • /
 • Aanvragen DHI subsidie mogelijk vanaf 15 januari
 • /

Aanvragen DHI subsidie mogelijk vanaf 15 januari

MKB-ondernemers met internationale ambities opgelet!

De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) is bedoeld voor MKB-ondernemingen die hun activiteiten internationaal willen uitbreiden naar opkomende markten en ontwikkelingslanden. In 2016 worden aanvragen niet langer meer behandeld volgens het principe first come, first serve, maar getoetst via een tenderprogramma. De eerste openstelling vindt plaats vanaf 15 januari 2016. De sluitingsdatum van de eerste tenderperiode is nog onbekend. 

De DHI regeling bestaat uit een drietal subsidiabele activiteiten, te weten:

 • Demonstratieprojecten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Investeringsvoorbereidingsstudies

 

Voorwaarden voor subsidie

Ieder onderdeel kent zijn eigen specifieke voorwaarden en criteria om in aanmerking te komen voor subsidie. Generiek zijn de volgende voorwaarden echter van kracht:

 • U bent een Nederlandse exporterende en/of in het buitenland investerende MKB-ondernemer.
 • De subsidiabele kosten van de subsidieactiviteit bedragen minimaal €50.000,-
 • De subsidie is niet hoger dan 25% van de omzet van de onderneming. De regeling is dan ook niet gericht op de stimulering van starters.
 • De maximale subsidie is niet hoger dan € 200.000,- over drie jaar.
 • De gerealiseerde export moet het subsidiebedrag minimaal tien keer overstijgen. Dit betekent dat bij €50.000,- subsidie er uiteindelijk minimaal €500.000,- omzet gerealiseerd moet worden in het doelland.
 •  

Demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten zijn gericht op het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst in een doelland. Hierbij wordt op kleine schaal in een reële situatie aangetoond of een project haalbaar en van toegevoegde waarde is voor de lokale omgeving.

Gedurende het demonstratieproject mogen er geen producten of diensten worden geleverd. De gebruikte middelen worden na afloop van het project teruggehaald naar Nederland of gratis ter beschikking gesteld in het doelland.

De subsidie bedraagt 50% met een maximum van  €200.000,-.

Haalbaarheidsstudies

Het doel van de haalbaarheidsstudie is het overtuigen van een potentiële klant  uit een DHI-land om te investeren in een technologie, kapitaalgoed of dienst.  Aan de hand van een haalbaarheidsstudie wordt de technische en/of financiële haalbaarheid getoetst, waarbij wordt onderzocht of een investering in een doelland binnen de gewenste termijn terugverdiend kan worden, een project financierbaar is en/ of  het project technisch te realiseren is. Een haalbaarheidsstudie mondt uit in een business-of projectplan waarop de potentiele klant  zijn investeringsbesluit baseert.  

Er mag  geen sprake zijn van marktonderzoek,  wat betekent dat er op voorhand sprake is van inzicht in het marktpotentieel. De omvang van de markt, het verdienmodel en de lokale impact moeten dus reeds in beeld zijn.

De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is twee jaar en de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten  met een maximum van €100.000,-. 

Investeringsvoorbereidingsstudies

Met een investeringsvoorbereidingsstudie wilt  u als ondernemer onderzoeken of een investering ineen doelland technisch of financieel haalbaar is. De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op waarin de voorgenomen investeringen worden uitgewerkt.

Het businessplan moet de basis vormen voor uw daadwerkelijke investeringsbesluit. Net als bij de haalbaarheidsstudie mag er geen sprake zijn van marktonderzoek. De subsidie voor dit onderdeel bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van €100.000,-. De doorlooptijd is maximaal 2 jaar.

Onderscheid tussen haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiele investeerder in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert een aanvrager export van technologie, kapitaalgoederen of diensten.

Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie neemt u als ondernemer het besluit om in een van de DHI-landen te investeren. Hiermee wordt niet alleen export gerealiseerd van Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten, maar wordt ook de positie en de continuïteit van uw Nederlandse bedrijf versterkt. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Meer informatie

Bent u ook geïnteresseerd in de DHI regeling? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier. RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden van deze regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject.

 

Subsidiebarometer.nl