• Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • € 2 miljard extra krediet voor MKB via speciale fondsen
  • /

€ 2 miljard extra krediet voor MKB via speciale fondsen

Meer financieringsmogelijkheden voor MKB door privaat initiatief met overheidssteun

De komende drie jaar investeren pensioenfondsen, verzekeraars en banken 2 miljard euro extra in het MKB. De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) maakt dit mogelijk door de oprichting van twee investeringsfondsen. Het ministerie van Economische Zaken ondersteund het private initiatief door het beschikbaar stellen van garanties. Na de zomer kunnen via banken de eerste aanvragen worden ingediend.
 

Initiatiefnemers

De Nederlandse Investeringsinstelling werd in oktober 2014 opgericht om grote beleggers van vooral pensioengeld meer te laten investeren in de Nederlandse economie. Het kabinet pleitte er eerder voor dat pensioenfondsen en verzekeraars meer van hun vermogen in de Nederlandse economie zouden investeren, bijvoorbeeld in projecten op het gebied van onderwijs, zorg, duurzame energie, infrastructuur en het MKB. De NLII bestaat uit dertien pensioenfondsen en verzekeraars en tracht de vraag naar- en het aabod van lange termijnfinanciering in Nederland beter op elkaar te laten aansluiten, complementair aan banken en overheidsfinanciering. De twee investeringsfondsen zijn een eerste propositie die samen met de institutionele beleggers, de banken, Aegon Aset Management en Robeco als fondsbeheerder zijn ontwikkeld in overleg met het ministerie van Economische Zaken.

De fondsen

Om investeringen in het MKB mogelijk te maken, zijn er twee verschillende fondsen opgericht, te weten een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF). De fondsen worden met € 800 miljoen gefinancierd door twee bedrijfstakpensioenfondsen en de verzekeraars Aegon en Nationale-Nederlanden. Door samenwerking met banken wordt 2 miljard aan extra kredietverlening mogelijk. ABN Amro, ING en Rabobank hebben toegezegd om mee te doen.

Met het Achtergestelde Leningen Fonds kunnen MKB-ondernemers, die een beperkter eigen vermogen hebben, toch leningen tussen de 150.000 euro en 5 miljoen euro aantrekken. De overheid staat hierbij garant voor 50% van de investering. Een onderneming is dan zo aantrekkelijk voor de bank dat het leenbedrag - zo is afgesproken - automatisch wordt verdubbeld. Gaat de zaak toch nog failliet? Dan vangen pensioenfondsen, verzekeraars en de overheid de eerste klap op.De insititutionele beleggers investeren bij aanvang € 300 miljoen in het ALF.

In het Bedrijfsleningen Fonds, voorheen NL Ondernemingsfonds, investeren de beleggers bij aanvang € 500 miljoen, met de banken die dit bedrag verdubbelen. Hier gaat het om leningen tussen de €5 en €25 miljoen die niet achtergesteld zijn. Het is bedoeld voor bedrijven die gezond zijn, maar waar de bank niet het volle pond aan wil lenen omdat de bank al een relatief groot aandeel in een bedrijf of sector heeft.

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over de nieuwe investeringsfondsen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.